WSi s.r.o. - Tomanova 82, Praha 6, e-mail: E-m*a*i*1, web: www.deratizace.com.
Tel./Fax: 233 340 944-6, 601 305 607. Příjem objednávek 800 100 180

:http://akce.de­ratizace.com/


AKCE SLEVA – KUPÓN 200.- :

Vážíme si našich zákazníků, kteří se na nás obracejí opakovaně. Proto jsme mnoha našim zákazníkům předali (a postupně předáváme) kupón na slevu při příští objednávce.

Jak uplatnit kupon na slevu?

Zcela jednoduše: pokud jste od nás obdrželi kupón-vizitku, stačí před vyúčtováním zakázky odstřihnout modrý slevový kuponek a předat jej PŘED vyúčtováním provádějícímu pracovníkovi, který bude práce provádět. Bude-li zakázka nad 2.000.- bez daně z přidané hodnoty, je sleva Vaše !

Je kupón přenosný?

ANÓÓÓ !!! :-) Proč bychom Vás vázali nějakou nepřenositelností ??? Pokud jste objednávali práce třeba pro Vaši kancelář a nyní budete potřebovat řešit nějakou zakázku u Vás doma, uplatníte kupón úplně stejně, jako kdybyste práce objednávali pro původního zákazníka.

Jak dlouho kupon platí?

Prozatím není časově omezena platnost těchto kupónů, protože našich stálých zákazníků si vážíme dlouhodobě – ne jen třeba měsíc… :-). Pokud by k omezení přece jenom došlo, zveřejníme to zde. Ale prozatím není a doufáme že nebude důvod kupóny časově omezovat. Proto je USCHOVEJTE:-)

A podmínky ? Nic zásadního:

Platí pro druhy činností uvedené na vizitce-kuponu.

Kupon je možno uplatnit pouze tehdy, pokud má zákazník vůči poskytovateli slevy (www.deratiza­ce.com – WSi s.r.o.) uhrazené veškeré závazky.

Slevu je možno poskytnout jen při objednávce nad 2.000.- Kč bez DPH.

Slevy nelze žádat zpětně. Je třeba je uplatnit před vyúčtováním provedených prací naším pracovníkem.

Slevy ani odměny v této AKCI nelze sčítat s případnými jinými druhy slev, než je zde výslovně uvedeno.

Slevy nelze uplatňovat telefonicky, faxem apod. Je možno je uplatňovat pouze přiložením ORIGINÁLU kuponu (ústřižku vizitky).

Vztahuje se pouze na objednávky, které jsou v řádném termínu uhrazeny. U státních organizací (školy, úřady ap.) na objednávky realizované a vyúčtované.

Slevy a odměny (dále jen slevy) jsou vyjádřením toho, že si naše firma váží Vaší důvěry, kterou jste nám dali. Nejedná se o veřejný příslib v právním smyslu slova. Slevy nejsou jakkoliv právně vymahatelné. V případě jakéhokoliv sporu je směrodatný i pro právní rozhodování názor WSi s.r.o. nebo jím pověřeného zástupce.


WSi s.r.o. - Tomanova 82, Praha 6. E-mail: E-m*a*i*1
Tel.: 233 340 944-9, Fax: 233 340 950. Příjem objednávek 800 100 180